Outside nghĩa là gì? Dùng trong trường hợp nào bạn có biết?

Outside nghĩa là gì? Outside là loại từ gì? Outsider nghĩa là gì? Thế còn go outside nghĩa là gì? Play outside nghĩa là gì? Còn inside nghĩa là gì?

Nếu như bạn đang có những thắc mắc liên quan tới từ outside như outside nghĩa là gì, outsider là gì hay play outside là gì thì bạn không nên bỏ lỡ bài viết này đâu bạn à. Bởi sau khi đọc xong bài này bạn sẽ biết được nghĩa của từ outside cũng như cách dùng của nó ấy. Với từng vai trò thì nó sẽ đứng ở vị trí nào trong câu. Cùng tìm hiểu để biết thêm một từ tiếng Anh thông dụng nhé.

Content

Outside nghĩa là gì

Outside nghĩa là gì

Outside nghĩa là gì

Outside nếu như là một danh từ thì có nghĩa là:

Trong trường hợp là phó từ thì outside có nghĩa là:

 • Ở phía ngoài; về phía ngoài. Ví dụ: put these flowers outside (hãy để những bông hoa này ra ngoài (phòng))
 • Ở ngoài trời; không vây kín

Với trường hợp là tính từ thì outside có nghĩa là:

 • Ở ngoài, ở gần phía ngoài. Ví dụ: outside seat (ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối)
 • Mỏng manh (cơ hội)
 • Của người ngoài. Ví dụ: an outside opinion (ý kiến của người ngoài)
 • Cao nhất, tối đa. Ví dụ: to quote the outside prices (định giá cao nhất)

Còn nếu như là một giới từ thì outside nghĩa là:

 • Ngoài, ra ngoài. Ví dụ: cannot go outside the evidence (không thể đi ra bên ngoài bằng chứng)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trừ ra

Một số cụm từ đi kèm với outside như sau:

 • at the outside: nhiều nhất là, tối đa là. Ví dụ: it is four kilometers at the outside (nhiều nhất là 4 kilômét)
 • on the outside: phần đường siêu tốc
 • come outside: ra ngoài đi, thử ra ngoài chơi nào (thách thức)
 • to get outside of: (từ lóng) hiểu hay nhậu
 • outside of: ngoài ra

Trong một số chuyên ngành outside có nghĩa như sau:

 • Cơ khí & công trình: phần ngoài; ở phía ngoài
 • Toán & tin: cạnh ngoài, mặt ngoài, phía ngoài
 • Kỹ thuật chung: bên ngoài; mặt ngoài; ở ngoài; phía ngoài
 • Kinh tế: bên ngoài; ngoài; ở ngoài

Outside là loại từ gì

Outside có thể là:

 • Giới từ (preposition)
 • Trạng từ (adverb)
 • Tính từ (adj)
 • Danh từ (noun)

1.Với trường hợp là trạng từ thì outside có nghĩa là :”Mang nghĩa bên ngoài, ngoài kia ‘not in a building’”

Ví dụ: Put these flowers outside (hãy để những bông hoa này ra ngoài (phòng))

2. Với trường hợp là tính từ thì outside có nghĩa là external (bên ngoài)

Ví dụ: outside seat (ghế ở gần phía ngoài, ghế phía đằng cuối)

3. Với trường hợp là giới từ thì outside có nghĩa là

 • ở ngoài, ở gần phía ngoài ‘not in a particular place, but near it’

Ví dụ: There’s a chair just outside the room opposite.

 • Mang nghĩa ở ngoài nơi mà đang nói đến (anywhere else apart from a particular place)

Ví dụ: There is a weight limit of 750g for letters outside Europe.

 • outside of + noun = apart from

Ví dụ: Outside of the summer months, the hotel rates are lower.

4. Với trường hợp là danh từ thì outside là danh từ số ít 

Ví dụ: To open the door from the outside (mở cửa từ bên ngoài)

Outside là gì trong Tiếng Anh

Như vậy bạn có thể nhớ đơn giản outside có nghĩa là ở phía ngoài, ở bên ngoài. Bởi cho dù nó có là tính từ, danh từ, giới từ hay trạng từ đi nữa cũng chỉ mang nghĩa như thế mà thôi.

Outsider nghĩa là gì

Outsider là một danh từ có nghĩa là:

 • Người ngoài cuộc; người không thể cho nhập bọn
 • Người không cùng nghề; người không chuyên môn
 • Đối thủ ít có khả năng thắng; ngựa đua ít có khả năng thắng

Trong kinh tế thì outsider có nghĩa như sau:

 • Công ty ngoài hộ;
 • Người chuyên chở ngoài Hiệp hội;
 • Người môi giới tự do (ngoài Sở giao dịch);
 • Người ngoài công đoàn; Người ngoài cuộc;
 • Tàu ngoài Hiệp hội (liên minh vận phí)
 • Xí nghiệp ngoài cuộc
 • Xí nghiệp đứng ngoài tập đoàn lũng đoạn

Go outside nghĩa là gì

Go outside có nghĩa là đi ra ngoài.

Sự khác biệt giữa go out và go outside như sau:

Play outside nghĩa là gì

Play outside có nghĩa là chơi bên ngoài, chơi với thiên nhiên ấy.

Ví dụ: Get your kids to play outside as much as possible. (Hãy cho phép những đứa con của bạn được ra ngoài chơi nhiều nhất có thể)

Inside nghĩa là gì

Inside nếu như là một danh từ thì có nghĩa là

 • Mặt trong, phía trong, phần trong, bên trong
 • Phần giữa, ví dụ: the inside of a week (giữa tuần)
 • (thông tục) lòng, ruột . Ví dụ: to understand sth inside out (hiểu tường tận điều gì)

Còn nếu như là một tính từ thì inside có nghĩa:

 • Ở trong, trong nội bộ, ví dụ: inside information (tin tức nội bộ)

Trong trường hợp là giới từ thì inside là

 • Vào trong, bên trong, ví dụ: to put food inside the refrigerator (để thức ăn vào trong tủ lạnh)
 • Trong vòng, ví dụ: inside of a week (trong vòng một tuần)

Còn nếu như là phó từ thì inside có nghĩa là

 • Bên trong, ở trong, Ví dụ: Ccome in, there is nothing inside (vào đi, chẳng có gì bên trong cả)

Dưới đây là nghĩa của inside nếu như dùng trong một số chuyên ngành

Toán & tin: phần trong, mặt trong, tính chất trong // bên trong

Kỹ thuật chung

 • Bên trong, ví dụ: inside (room) relative humidity (độ ẩm tương đối bên trong (nhà))
 • Mặt trong, ví dụ: inside surface heat transfer coefficient (hệ số tỏa nhiệt (ở) bề mặt trong)
 • Phía trong, ví dụ: inside facing (mặt ốp phía trong)

Địa chất: trong, bên trong

Vậy là bạn đã có đáp án cho thắc mắc outside nghĩa là gì sau khi đọc xong bài viết này rồi đúng không nào. Bạn có thấy những thông tin trong bài đọc này thú vị cũng như mang lại cho bạn nhiều kiến thức không? Nhớ sẻ chia bài viết này cho mọi người xung quanh nhé, bởi như thế ai cũng có thể biết thêm được những điều hay cũng như thú vị ấy.

Hỏi đáp -