Hà Nội Spirit Of Place là một website cung cấp những thông tin và những hình ảnh sắc nét dành đến cho tất cả mọi người, quan trọng là hoàn toàn miễn phí.

Khi bạn truy cặp vào website hanoispiritofplace.com bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây và cũng chấp nhận Chính sách Bảo mật của chúng tôi . Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào bạn không nên tiếp tục sử dụng Website và thoát ra ngay lập tức:

  • Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào và bạn sẽ tôn trọng tất cả các luật và quy định hiện hành.
  • Bạn đồng ý không sử dụng trang web theo cách có thể làm giảm hiệu suất, tham nhũng hoặc thao túng nội dung hoặc thông tin có sẵn trên trang web hoặc làm giảm chức năng tổng thể của trang web.
  • Bạn đồng ý không xâm phạm tính bảo mật của trang web hoặc cố gắng truy cập vào các khu vực được bảo vệ của trang web hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ thông tin nhạy cảm nào mà bạn tin rằng có trên trang web hoặc máy chủ nơi nó được lưu trữ.
  • Bạn đồng ý chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, chi phí, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí bao gồm phí pháp luật phát sinh từ bất kỳ vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này và bạn sẽ đồng ý nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web.
  • Việc sao chép, phân phối bằng bất kỳ phương pháp nào dù là trực tuyến hay ngoại tuyến đều bị nghiêm cấm. Công việc trên trang web và hình ảnh, biểu trưng, ​​văn bản và các thông tin khác là tài sản của hanoispiritofplace.com (trừ khi có quy định khác).
  • Đối với người dùng: Đây là điều rất quan trọng cho mỗi người dùng truy cập vào trang web này.Tất cả các hình ảnh hiển thị trên trang web được cung cấp chỉ cho cá nhân sử dụng làm hình nền trên máy tính, điện thoại di động và các thiết bị khác. Bạn không thể sử dụng các hình ảnh trên trang dành cho bất kỳ mục đích thương mại ( hình nền , in ấn hoặc bất kỳ hình ảnh để bán ) . Bạn cần được sự cho phép của người giữ bản quyền gốc để sử dụng cho mục đích thương mại.
  • Dành cho chủ sở hữu bản quyền: Tất cả hình ảnh trên trang web này được thu thập từ các nguồn khác nhau có sẵn và công khai trên Internet, của chủ sở hữu không rõ nguồn gốc. Chúng tôi không có ý định vi phạm bất kỳ quyền trí tuệ hợp pháp, quyền nghệ thuật hoặc bản quyền. Chúng tôi luôn tôn trọng công việc của bạn. Nếu bạn là chủ sở hữu của bất kỳ hình ảnh được đăng ở đây, và bạn không muốn hình ảnh của bạn được hiển thị trên trang web này, xin vui lòng cho chúng tôi biết thông qua trang liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ tất cả các hình ảnh vi phạm chính sách bản quyền của bạn.

Thay đổi Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

– Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thay đổi và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện sử dụng nói trên.

– Mặc dù chúng tôi cố gắng để được hoàn toàn chính xác trong các thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi, và cố gắng để giữ nó như là đến ngày càng tốt, trong một số trường hợp, một số thông tin bạn tìm thấy trên trang web có thể hơi lạc hậu. hanoispiritofplace.com có ​​quyền thực hiện bất kỳ sửa đổi hoặc chỉnh sửa thông tin bạn tìm thấy trên trang web bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.